Pieniądz wirtualny

finance-growth-concept-1446012-3-mW dobie dzisiejszego postępu technologicznego, coraz więcej osób korzysta z usług bankowości elektronicznej. Wpłacają oni swoje pieniądze na wirtualne konta bankowe, gdzie pojawia się elektroniczny zapis oznaczający saldo, stan środków pieniężnych danej osoby. W ten sposób pieniądz gotówkowy przekształca się w pieniądz wirtualny. Pieniądze wirtualne są jak najbardziej rzeczywiste, możemy je w każdej chwili wypłacić z naszego konta bankowego i z powrotem przywrócić im formę gotówkową.

 

Banki w oparciu o pieniądz wirtualny kreują kredyty bankowe, przez co pieniądza wirtualnego jest o wiele więcej niż pieniądza gotówkowego. W przypadku, gdy wszyscy klienci zaczną masowo wypłacać swoje środki z kont, może dojść do załamania gospodarki finansowej banku, a co za tym idzie upadłości. Takie sytuacje zdarzają się jednak bardzo rzadko, związane są zazwyczaj z kryzysami finansowymi. Nie mniej jednak pieniądz wirtualny zapisany na elektronicznym koncie bankowym jest na pewno o wiele bardziej zabezpieczony niż pieniądz gotówkowy trzymany w domu, dlatego warto skorzystać z tych dobrodziejstw.

Rynek pieniężny i kapitałowy

Miejscem obrotu papierami wartościowymi, a także innymi instrumentami finansowymi jest rynek. Rynek finansowy ze względu na kryterium czasu można podzielić na pieniężny i kapitałowy. Rynek pieniężny jest rynkiem krótkoterminowym, na którym dokonuje się obrotu zazwyczaj bezpiecznym papierami wartościowymi jak np. obligacje czy bony skarbowe. Jest to miejsce regulowania bieżącej płynności finansowej jednostek gospodarczych.

 

Z kolei rynek kapitałowy jest rynkiem długoterminowym, na którym dokonuje się obrotu instrumentami finansowymi o podwyższonym ryzyko jak np. akcjami, opcjami, swapami. Jest to często miejsce transakcji spekulacyjnych, które pozwalają na osiągnięcie dużego zysku w krótkim czasie, nie mniej jednak związane są także z bardzo wysokim ryzykiem finansowym. Inwestorzy szukając odpowiednich dla nich inwestycji korzystają zarówno z rynku pieniężnego, jak i kapitałowego. W poszukiwaniu odpowiedniej inwestycji powinno wziąć pod uwagę przede wszystkim akceptowany przez nich poziom ryzyka i na tej podstawie dokonać wyboru rodzaju rynku finansowego.

Finanse

economy-crisis-2-1157866-mFinanse są pojęciem bardzo szerokim, nawiązującym do wielu obszarów ekonomii. Finanse kojarzą nam się przede wszystkim z pieniądzem i jego obiegiem w wyniku realizowanych transakcji finansowych. Z pojęciem finansów wiąże się także bankowość, która niejako stanowi podstawę wszelki rozliczeń dokonywanych pomiędzy podmiotami gospodarczymi. Nieodłącznym elementem finansów jest także ekonomia, która stanowi zbiór zasad i reguł, którymi podmioty mogą się posługiwać w toku prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.

 

Duży związek z finansami mają także funkcje, których realizacja zapewnia stabilne i efektywne działania całego systemu finansowego danego państwa. Finanse są więc nauką bardzo obszerną, ale także realną, ponieważ wiele przykładów ich zastosowania znajdujemy w naszym codziennym życiu. W dzisiejszym świecie finanse odgrywają bardzo dużą rolę, można powiedzieć że cały świat opiera się na nich. Bez systemu finansowego nie byłoby możliwe funkcjonowanie globalnej ekonomii, która stanowi podstawy finansów krajów w niej uczestniczących.

Koszty związane z prowadzeniem konta bankowego

Każda osoba posiadająca konto bankowe, musi liczyć się z pewnymi opłatami, które będzie musiała odprowadzić z tego tytułu. Pierwszym rodzajem opłaty jest opłata za prowadzenie konta. U osób prywatnych ta opłata nie będzie zbyt duża, nie mniej jednak  u osób prywatnych może to już być spory wydatek, szczególnie że taką opłatę trzeba uiszczać co miesiąc. Istnieją także opłaty ze przelewy bankowe, które najczęściej wynoszą kilkadziesiąt groszy, ale w skali miesiąca może to dać dość dużą kwotę.

 

Do tego dochodzi jeszcze podatek od odsetek kapitałowych, który naliczany jest od środków na rachunku. Wiele osób zmuszony jest także płacić za wydanie karty debetowej, którą mogą się posługiwać w transakcjach bezgotówkowych. Jak widać posiadanie konta bankowego wiąże się z wieloma opłatami, nie mniej jednak w dobie dzisiejszego postępu technologicznego takie konto wręcz musimy posiadać. Zawsze warto porównać ze sobą oferty kilku banków, na pewno któraś z nich jest bardziej konkurencyjna. Najlepsze warunki prowadzenia kont mają najczęściej banki internetowe, nie posiadające placówek stacjonarnych, które mogą pozwolić sobie na tak niskie koszty prowadzenia konta dla klientów.

Konta internetowe

keyboard-587138-mBankowość elektroniczna rozwija się bardzo prężnie ostatnimi latami. Jednym z jej elementów są konta internetowe, bez których wiele osób nie wyobraża sobie normalnego funkcjonowania. Na koncie internetowym zapisane są nasze dane, a także pokazane jest saldo dostępnych środków, którymi możemy dysponować. Poprzez konta elektroniczne dokonywać można płatności za zrealizowane zakupy, zlecać zlecenia stałe, a także umieszczać nasz środki na lokacie. Nie mniej jednak z prowadzeniem konta internetowego, związane są opłaty, które w zależności od oferty banku są różnej wysokości.

 

Większość pracodawców przelewa wynagrodzenia na konta internetowe pracowników, nie wypłaca ich w gotówce jak kiedyś. Konta internetowe pozwalają na bardzo szybki i bezpieczny obieg pieniądza dokonujący się między podmiotami gospodarczymi. Dostęp do konta internetowego zakodowany jest odpowiednim loginem i hasłem, które poleca się co jakiś czas zmieniać. Bez wątpienia konta internetowe są nieodłącznym elementem dzisiejszych finansów, bez których ciężko wyobrazić sobie codzienne funkcjonowanie.